Değerlerimiz

Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

İnsanların en büyük ihtiyaçlarından biri olan doğal yuva ihtiyacını en sağlam şekilde korumak ve geliştirmek, bunların oluşmasındaki zaman aşımını en iyi şekilde kullanarak her koşulda çağdaş yaşam biçimini kendimize amaç ediniyoruz. İnsanların yaşadıkları mekânları birer mutluluk ve huzur yuvası yapmayı hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

Temelinde insana ve doğaya saygılı olan, ekonomik ve sosyal amaçların birbirini tamamladığı bir sorumluluk anlayışıyla çalışarak mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanıp ülkemizin çıkarlarını da gözden kaçırmadan çıktığımız bu yolda felsefemiz olan yaşamsal rahatlığı en iyi şekilde sergilemektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

İnşaat sektöründe; Mimariyle, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşaat tekniklerine ve deprem yönetmeliğine uymak Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterileri ihtiyac ve beklentilerini dikkate almak Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek, çalışanlara sürekli eğitim vererek  deneyimli ve profesyonel ekiple çalışarak sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamayı         

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ                       

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla gerekli önlemler almayı riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kaynakların sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda iş kazalarını azaltmayı Yürürlükte bulunan OHSAS ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, çalışanlarımıza iş güvenliğiyle ilgili eğitimler ve koruyucu ekipmanlarla iş güvenliğini sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi politikalarımızın ve hedeflerimizin tüm çalışanlarımıza ve halkımıza duyurulmasını sağlamayı

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizin tüm yaşayan varlıkların hayat kaynağı olduğunu düşünerek firmamızın faaliyetlerinde çevremize en az zarar veren ürünleri kullanmayı, faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların bertaraftı için gerekli çalışmalar yapmayı ve yasal mevzuatlara uymayı doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı çalışanlarımıza ve çevremizdekilere çevreye duyarlı olması için gerekli bilgileri ve eğitimleri vererek sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi

 

Kataloğumuzu incelemek için tıklayın.